Yritys

Envimetria Oy – ympäristömittauksia vuodesta 1990

Olemme viihtyneet Envimetria Oy:ssä ympäristömittauksien parissa jo yli kaksikymmentä vuotta ja uskomme tämän myös välittyvän kohtaamisissamme. Myönteinen työilmapiirimme on synnyttänyt Envimetriassa pitkien työsuhteiden myötä moniosaajia, joiden asiantuntijuuden haluamme jakaa myös teidän käyttöönne – ota koppi!

Envimetrian vahvuuksiksi mielletään nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin, hyvät vuorovaikutustaidot sekä sitoutuminen korkeaan laatuun.

Toimintamme laadun takaamiseksi käytössämme on ISO 17025 mukainen laatukäsikirja, ja sen noudattamista valvoo Finnish Accreditation Service FINAS.

Missio

Ydintehtävämme on auttaa asiakkaitamme suojelemaan ympäristöään, sekä henkilöstöä että luontoa!

Tämän vuoksi tarjoamme laadukkaita ympäristöalan mittauksia ja asiantuntijapalveluita!

Työmme teemme loistavalla asiakaspalvelulla, rautaisella ammattitaidolla ja oikealla asenteella

Arvot

Olemme kiteyttäneet arvomme -työtämme ohjaavat tavoitteet- neljään pääkohtaan.

asiakaspalvelu – asenne ratkaisee -aina!
ammattitaito – terve ammattiylpeys, toiminnan jatkuva parantaminen
tuloksellisuus – tuloksen avulla rakennamme tulevaa, lisäksi kannamme yhteiskuntavastuumme
sitoutuminen – olemme sitoutuneet mittaustulosten korkeaan laatutasoon, puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen, otamme vastuun töistämme

Tehtävät

Envimetria Oy on ympäristöteknisiin mittauksiin ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin erikoistunut yritys.

Asiakkainamme ovat erilaiset yritykset, teollisuuslaitokset, kaupungit ja kunnat sekä yhteisöt.

Toiminnan laadun takaamiseksi olemme luoneet SFS-EN ISO/IEC 17 025 standardiin perustuvan laatujärjestelmän, johon koko henkilökunta on perehtynyt ja sitoutunut. Laatujärjestelmän tavoitteena on laitteiden kalibrointien ja huoltojen, laadun tarkkailun sekä dokumentoinnin järjestelmällisyys. Envimetria Oy on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima päästömittauslaboratorio T249, EN ISO/IEC 17025 (pätevyysalue).

Koko henkilöstöllämme on työturvallisuuskortti. Jatkuva työturvallisuuden parantaminen on keskeisellä sijalla.