Vesien tarkkailu

Vesien laadun- ja pinnantarkkailu kuuluvat usein teollisuuden ja maa-ainesten ottoalueiden ja pilaantuneiden maiden seurannan viranomaisvelvoitteisiin. Vesien tarkkailu perustuu yleensä toiminnan ympäristölupaan tai muihin lakien ja eri säädösten velvoitteisiin. Joskus tarkkailu on myös vapaaehtoista, jolloin yritys riskinarvioinnin perusteella päätyy seuraamaan mahdollisia ympäristövaikutuksia. Asiantuntijamme hyödyntävät pitkää kokemustaan ja mm. julkista vesitietoa tarkkailun toteuttamisen suunnittelussa ja raportoinnissa. Erinomainen tietolähde ovat esimerkiksi SYKE:n avoimet ympäristötietojärjestelmät. Pohja- ja pintavesiseurannan laajuus vaihtelee toiminnan ympäristövaikutusten perusteella laajoista pohjavesialueiden tarkkailuista yksittäiseen havaintopisteen tarkkailuun.

Envimetrian näytteenottajat ovat Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) sertifioimia näytteenottajia Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi. Meillä on hyvät kontaktit viranomaisiin ja hyvä yhteistyökumppanien verkosto. Vesinäytteet analysoidaan asiantuntevissa ja akkreditoiduissa laboratorioissa mm. Synlab Analytics & Services Finland Oy:ssä ja LUVYLab Oy Ab:ssa.

Envimetrialla on noin 20 vuoden kokemus erityyppisten toiminnanharjoittajien vesientarkkailusta. Tällä hetkellä palvelemme mm. useita Suomen suurimpia ja myös pieniä maa-ainesten ottajia ja lukuisia teollista toimintaa harjoittavia laitoksia moninaisilla toiminnanaloilla mm. kemianteollisuus, metalliteollisuus, metsäteollisuus, lämpölaitokset, kaivokset, ampumaradat jne. Koska meillä on tarkkailukohteita laajalla alueella Etelä-Suomessa, voimme palvella pientäkin asiakasta kustannustehokkaasti yhdistämällä tarkkailukierroksia samalla maantieteellisellä alueella olevien tarkkailukohteiden kanssa. Lisäksi laaja ympäristömittausten ja selvitysten palveluvalikoima ja pieni ja ketterä organisaatio mahdollistavat helposti yksittäisenkin näytteenoton. Kysy rohkeasti tarjousta oman tarkkailutarpeesi hoitamiseksi.

Envimetrian vesientarkkailupalveluihin kuuluvat mm.:
• Tarkkailusuunnitelmat (pohja- ja pintavesien tarkkailu, käyttötarkkailu, jätevesitarkkailu, vaikutustarkkailu ym.)
• Kaivokartoitukset ja kaivokortit
• Näytteenotto vesistä ja pinnantarkkailu
• Tulosten raportointi (sekä taulukko, että sanallisessa muodossa, myös laajat ja pidemmän aikavälin yhteenveto- ja johtopäätösraportit)
• Pohjavesiputkien asennus yhteistyökumppaneiden kautta
• Maa-ainesten ottoluvat
• Ympäristöluvat niihin kuuluvine taustaselvityksineen

Yhteydenotot
Elisa Rauta
p. 050 464 6784

Matti Lehtola
p. 0400 470 411