Työympäristömittaukset

”Vietämme suuren osan päivästä työympäristössämme, joten työssä tapahtuva altistuminen vaikuttaa merkittävästi terveyteemme.”

Envimetria Oy:n työhygieenikot tekevät laadukkaita työympäristötutkimuksia työhygieenisten ongelmien ratkaisemiseksi ja työolojen parantamiseksi. Arvioimme kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten altisteiden aiheuttamia terveysriskejä ja annamme suosituksia altistumisen torjuntaan.

Palvelumme ovat saatavilla koko Suomessa ja ulkomailla. Olemme myös työterveyshuoltoon pätevöityneitä asiantuntijoita, joten halutessanne voimme tehdä tutkimuksia yhteistyössä työterveyshuoltonne kanssa. Tekemistämme riskien arvioinneista on mahdollista saada KELA:n korvausta, jos mittaukset kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

 

Esimerkkejä palveluistamme

–  Riskien ja työturvallisuuden arviointi

–  Työntekijöihin kohdistuvien kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten altisteiden mittaukset:

  • pölyt ja kemialliset yhdisteet
  • mikrobit
  • melu ja tärinä

–  Raportointi sisältää:

  • tulosten vertailu ohje- ja raja-arvoihin
  • toimenpide-ehdotukset
  • suositukset soveltuvista henkilösuojaimista
  • tulosten esittely asiakkaan luona tai etäyhteyden kautta

Yhteydenotot
Vesa Asikainen
p. 043 211 1262

Jarmo Välimaa
p. 040 564 3176