Pilaantuneet maat

Pilaantuneet maat ovat kasvava ympäristöpuolen huolenaihe. Envimetria auttaa pieniä ja suuria toimijoita sekä äkillisissä maaperän pilaantumistapauksissa, että ns. vanhojen syntien tutkimisessa. Asiakkaitamme ovat mm. kunnat, verkonrakentajat, rakennusliikkeet, teollisuuslaitokset, kiinteistönomistajat ja yksityiset ihmiset. Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla ja toissijaisesti kiinteistön haltijalla.

Envimetrialla on pitkä kokemus maaperään liittyvistä pilaantuneisuustutkimuksista ja kunnostuksista. Teemme pilaantuneiden maiden tutkimiseen ja kunnostamiseen liittyviä selvityksiä, erikoistuen mm. öljyvahinkojen tutkimiseen ja kunnostuksiin. Tutkimukset toteutetaan ohjeiden ja määräysten mukaisesti, useimmiten yhteistyössä viranomaisten kanssa. Toimimme yhteistyössä tutkimuslaitoksien, laboratorioiden, maanrakentajien ja pilaantuneen maan vastaanottajien kanssa. Meillä on hyvät kontaktit viranomaisiin ja laaja yhteistyökumppanien verkosto. Maaperä- ja vesinäytteet analysoidaan asiantuntevissa ja akkreditoiduissa laboratorioissa. Perusmäärityksissä käytämme mm. Synlab Analytics & Services Finland Oy:tä.

Asiantuntijamme hyödyntävät lainsäädännön lisäksi mm. ympäristöhallinnon ohjeistusta ja etenkin pilaantuneen maaperän riskinarvioinnista ja kunnostuksesta annettua ohjeistusta (ks. uudistettu PIMA-ohje). Uudessa ympäristönsuojelulaissa on ns. direktiivilaitoksille tullut vaatimus ns. perustilaselvityksen tekemisestä, mikä tulee lisäämään perustutkimuksen määrää. Pilaantuneiden maiden selvityksiin kuuluvat olennaisesti myös pohjavesiselvitykset, joiden teossa hyödynnämme mm. ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaa.

Maaperäkunnostuksissa työskentelevillä asiantuntijoillamme on Suomen ympäristökeskuksen sertifikaatti näytteenottoon maaperästä ja kiinteistä jätteistä, ja vesinäytteenottajillamme sertifikaatti vesi- ja vesistönäytteiden ottoon. Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi-sivuilta löydät kaikki sertifioidut näytteenottajat.

Envimetrian pilaantuneen maan tutkimuspalveluihin kuuluvat mm.:
• Maaperätutkimusten ja kunnostusten tutkimussuunnitelmat ja niiden toteutus
• Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
• PIMA-ilmoituksen tekeminen
• Maaperätutkimukset kohteessa (näytteenotto ja kenttätestaus)
• Maaperäkunnostusten projektinhallinta ja koordinointi
• Tutkimusraportit ja riskinarvioinnit
• Ympäristövahinkojen konsultointi
• Maaperäkairaukset ja pohjavesiputkien asennus yhteistyökumppaneiden kautta

Yhteydenotot

Pasi Partanen
p. 040-567 7061

Elisa Rauta
p. 050-464 6784

Minna Laihonen
p. 050-434 4480