Melu- ja akustiikkamittaukset

”Melun syntymistä ei voida aina estää, mutta asianmukaisella suunnittelulla ja melun- torjuntatoimenpiteillä melun leviämiseen voidaan yleensä vaikuttaa.”

Elinympäristömme on täynnä toivottuja ja ei- toivottuja ääniä, joiden merkitystä analysoimme kaiken aikaa. Tämä kuluttaa voimavarojamme, vaikka emme sitä aina tiedostaisikaan. Ääni muuttuu meluksi, kun se alkaa häiritsemään unta tai keskittymistä. Nykytiedon mukaan ääniympäristön laatu vaikuttaa oleellisesti viihtyvyyteen ja terveyteen. Vaikka ihmiset kokevat melun eri tavalla, on olemassa luotettavia ja yleispäteviä keinoja arvioida mm. melun häiritsevyyttä mittaamalla ja vertaamalla tuloksia ohjearvoihin. Luota tässä vain kokeneisiin ammattilaisiin.

Kahden vuosikymmenen kokemuksen turvin uskallamme sanoa, että yhteistyö sekä mittausohjeiden noudattaminen ovat keskeisimmät tekijät edustavien meluselvityksien syntymisessä.

Meillä on vahva asiantuntemus melumittauksista – saat meiltä täyden palvelun niin isoissa kuin pienissäkin asioissa laajan yhteistyöverkostomme kautta
– melupäästömittaukset
– ympäristömeluselvitykset
– työhygieeniset melumittaukset
– meluntorjuntasuunnitelmat
– melumallinnukset 

Yhteydenotot
Sammy Roiha
p.0400-707 899