Palvelut

Kosteuskartoitukset

Hoidamme vankalla osaamisellamme:

  • kosteuskartoitukset
  • kosteusmittaukset
  • kosteusvauriotapausten korjaustyön valvonta
  • vedeneristeiden tarkastukset
  • myyntikartoitukset
  • sisäilmatutkimukset (home, melu, voc, pöly ym)

Lue lisää

Melu- ja akustiikkamittaukset

Elinympäristömme on täynnä toivottuja ja ei- toivottuja ääniä, joiden merkitystä analysoimme kaiken aikaa. Tämä kuluttaa voimavarojamme, vaikka emme sitä aina tiedostaisikaan. Ääni muuttuu meluksi, kun se alkaa häiritsemään unta tai keskittymistä. Nykytiedon mukaan ääniympäristön laatu vaikuttaa oleellisesti viihtyvyyteen ja terveyteen. Vaikka ihmiset kokevat melun eri tavalla, on olemassa luotettavia ja yleispäteviä keinoja arvioida mm. melun häiritsevyyttä mittaamalla ja vertaamalla tuloksia ohjearvoihin. Luota tässä vain kokeneisiin ammattilaisiin.

Lue lisää

Pilaantuneet maat

Teemme pilaantuneiden maiden tutkimiseen ja kunnostamiseen liittyviä selvityksiä. Keskitymme lähinnä pienempiin öljyllä pilaantuneisiin kohteisiin. Pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostustyöt suoritetaan yhdessä viranomaisten kanssa ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Lue lisää

Sisäilma ja ilmanvaihto

Suoritamme sisäilmatutkimuksia aina ilmanvaihdon säädöstä laajempiin haitta-ainetutkimuksiin ja homekartoituksiin saakka. Meillä on Suomen LVI-liiton sertifioimat Asuin- ja työtilojen terveydellisten olojen tarkastajat. Suoritamme sisäilmanlaadun mittauksia usein yhteistyössä kuntokartoittajien ja rakennusalan ammattilaisten kanssa.

Lue lisää

Työympäristömittaukset

Envimetria Oy:n työhygieenikot tekevät laadukkaita työympäristötutkimuksia työpaikoilla työhygieenisten ongelmien ratkaisemiseksi ja työolojen parantamiseksi. Arvioimme kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten altisteiden aiheuttamia terveysriskejä ja annamme suosituksia altistumisen torjuntaan.

Lue lisää

Ulkoilman laatu

Ulkoilmasta tutkimme hajuja (jatkuva TRS mittaus, hajuseurannat ja -kyselyt), sekä pölyjä (kokonaisleijuma ja PM10-hiukkaset) ja laskeuma- ja sammalpallotutkimuksia. Toteutamme ilmanlaadun seurannan joustavasti asiakkaan resurssit huomioiden ja ympäristöluvan velvoitteet täyttäen.

Lue lisää

Vesien tarkkailu

Vesien laadun- ja pinnantarkkailu kuuluvat usein teollisuuden ja maa-ainesten ottoalueiden viranomaisvelvoitteisiin.

Lue lisää

Vesikemia ja biopolttoaineet

Hoidamme voimalaitosten vesikemiaa yli 30-vuoden kokemuksella. Kiinteiden biopolttoaineiden kosteusmääritykset teemme voimassa olevien standardien CEN/TS 14774-1:fi ja CEN/TS 14774-2:fi mukaisesti.

Lue lisää

Ympäristöpäällikkö

Ympäristöpäällikkö -palvelun tarkoituksena on auttaa PK-yritystä kaikissa ympäristö- ja turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan ympäristökumppanina.

Lue lisää