Opinnäytetyö Envimetrian työntekijöiden työmotivaatiosta ja sitoutumisesta antoi erinomaisia tuloksia

”Kysyttäessä unelmien työpaikasta neljä asiaa, jokaisessa vastauksessa vähintään kolme asiaa toteutui jo tämän hetkisessä työpaikassa.”

Näin kirjoitti envimetrialaisten näkemyksistä henkilöstöhallintoon perehtynyt Terja Patama viime vuonna Laurea-ammattikorkeakoululle tekemässään liiketalouden opinnäytetyössä ”Työilmapiiri, työmotivaatio sekä sitoutuminen Envimetria Oy:ssä työntekijöiden näkökulmasta”. Opinnäytetyön tavoitteena oli työstää Envimetrialle konkreettisia ideoita työmotivaation ja sitoutumisen parantamiseksi sekä kartoittaa niiden nykytilaa yrityksessä.

Ja tulokset olivat mannaa korville! Envimetrialaiset nostivat toistuvasti esiin positiivisina asioina mm. työn tarkoituksellisuuden ja monipuolisuuden, vapauden ja luottamuksen työnteossa, työn ja muun elämän helpon yhdistämisen, sekä mukavan ja rennon työyhteisön, joka koetaan jopa toiseksi perheeksi. Tulosten mukaan envimetrialaiset ovat sitoutuneita työhönsä, viihtyvät työssään hyvin, ja ovat motivoituneita työn tekemiseen. Kyllä mieltä lämmittää tällaiset tulokset!

Suuri kiitos Terjalle opinnäytetyön tekemisestä! Tulokset ilahduttivat ja avarsivat käsitystä yrityksemme jäsenten työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Myös kehityskohteiden parantamiseen opinnäyte tarjosi tehokkaita täsmävinkkejä, joiden hyödyntäminen on jo aloitettu. Hyvä työpaikka rakentuu kaikkien työntekijöiden yhteispanoksena, ja meiltähän se yhteen hiileen puhaltaminen käy!