Miten

Miten

Mittausten ja tutkimusten laatu, tulosten käyttökelpoisuus sekä dokumentoinnin järjestelmällisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Meidät tunnetaan inhimillisestä ja joustavasta palvelusta sekä nopeasta reagoinnista.

Toiminnan laadun takaamiseksi koko henkilökunta on perehtynyt ja sitoutunut SFS-EN ISO/IEC 17 025 standardiin

perustuvaan laatujärjestelmään.

Laatujärjestelmän tavoitteena on luotettavat ja tarkat mittaustulokset sekä dokumentoinnin järjestelmällisyys.

Envimetria Oy on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima päästömittauslaboratorio T249, EN ISO/IEC 17025 (pätevyysalue).