Laatujärjestelmämme

Ensiluokkainen laatu on kaiken toimintamme kulmakivi. Pyrimme aina varmistamaan luotettavan lopputuloksen asiakkaalle yhdistämällä toiminnassamme monipuolisesti erilaisia laadunvarmistuskeinoja ja huolehtimalla ympäristöasiantuntijoidemme ammattitaidosta.

Laaduntarkkailumme pohjaksi olemme luoneet kansainväliseen SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardiin perustuvan laatujärjestelmän, johon koko henkilökunta on perehtynyt ja sitoutunut. Laatujärjestelmän noudattamista valvoo Finnish Accreditation Service FINAS. Laatujärjestelmän tavoitteena on taata luotettavat ja tarkat mittaustulokset joka tilanteessa. Lisäksi sillä varmistetaan laitteiden oikea ja riittävä kalibrointi ja huolto, dokumentoinnin säännönmukaisuus sekä laaduntarkkailun järjestelmällisyys.

Envimetria Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima päästömittauslaboratorio sekä polttoaineen testauslaboratorio T249, EN ISO/IEC 17025 (pätevyysalue).

 

Näytteenoton laadukkuudesta todistavat erilaiset henkilösertifikaatit. Sertifikaatti todentaa asiantuntijamme olevan perehtynyt kenttätoimintaan ja hallitsevan edustavaan ympäristönäytteenottoon sekä sen turvalliseen suorittamiseen liittyvän tietotaidon. Analyysitulosten korkean laadun takaamiseksi ulkopuolella teetettävät analyysit suoritetaan yhteistyökumppaniemme asiantuntevissa ja mahdollisuuksien mukaan akkreditoiduissa laboratorioissa.

Koko henkilöstöllämme on työturvallisuuskortti ja ajantasaiset ensiaputaidot. Työturvallisuuden jatkuva parantaminen on yrityksessämme keskeisellä sijalla.

Envimetriasta löytyy runsaasti vuosikymmenten aikana tekemällä opittua arvokasta tietotaitoa. Tämä periytetään firmassamme kokeneilta konkareilta uusille tulokkaille, jotka puolestaan tuovat oman tuoreen osaamisensa taloon. Monipuolisella sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella huolehdimme ympäristökonsulttiemme laaja-alaisesta ja ajantasaisesta ammattitaidosta.