Meistä

”Olemme viihtyneet Envimetria Oy:ssä ympäristömittauksien parissa jo yli kaksikymmentä vuotta ja uskomme tämän myös välittyvän kohtaamisissamme. Myönteinen työilmapiirimme on synnyttänyt Envimetriassa pitkien työsuhteiden myötä moniosaajia, joiden asiantuntijuuden haluamme jakaa myös teidän käyttöönne – ota koppi!”

Missio
Ydintehtävämme on auttaa asiakkaitamme suojelemaan ympäristöään, sekä henkilöstöä että luontoa. Tämän vuoksi tarjoamme laadukkaita ympäristöalan mittauksia ja asiantuntijapalveluita. Työmme teemme loistavalla asiakaspalvelulla, rautaisella ammattitaidolla ja oikealla asenteella.

 

Arvot
Olemme kiteyttäneet arvomme – työtämme ohjaavat tavoitteet – neljään pääkohtaan:

1. Asiakaspalvelu – asenne ratkaisee -aina!
2. Ammattitaito – terve ammattiylpeys, toiminnan jatkuva parantaminen
3. Tuloksellisuus – tuloksen avulla rakennamme tulevaa, lisäksi kannamme yhteiskuntavastuumme
4. Sitoutuminen – olemme sitoutuneet mittaustulosten korkeaan laatutasoon, puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen, otamme vastuun töistämme

 

Tehtävät
Envimetria Oy on ympäristöteknisiin mittauksiin ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin erikoistunut yritys. Asiakkainamme ovat erilaiset yritykset, teollisuuslaitokset, kaupungit ja kunnat sekä yhteisöt.

Toiminnan laadun takaamiseksi olemme luoneet SFS-EN ISO/IEC 17 025 standardiin perustuvan laatujärjestelmän, johon koko henkilökunta on perehtynyt ja sitoutunut. Laatujärjestelmän tavoitteena on laitteiden kalibrointien ja huoltojen, laadun tarkkailun sekä dokumentoinnin järjestelmällisyys. Envimetria Oy on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima päästömittauslaboratorio T249, EN ISO/IEC 17025 (pätevyysalue).

Koko henkilöstöllämme on työturvallisuuskortti. Jatkuva työturvallisuuden parantaminen on keskeisellä sijalla.

 

Yrityksen historia

Envimetria Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1990, jolloin kolme ML:ää ‒ Matti Lamberg, Matti Lehtola ja Markku Laakso ‒ löivät hynttyyt yhteen ja perustivat Lohjan Asemantielle ympäristöteknisiin mittauksiin keskittyvän yrityksen nimellä ML Envimetria Ky. Voimalaitoksen laboratoriossa pitkään yhdessä työskennelleet Lamberg ja Lehtola sekä ilmanlaadun tutkijana Lohjalla uraa tehnyt Laakso aloittivat mittaamalla mm. leijuvan pölyn määrää ja ulkoilman laatua useissa Etelä-Suomen kaupungeissa ja teollisuuslaitoksilla. Toiminta sai pian luontaista jatkumoa päästömittauksesta, joka on yhä tänä päivänä Envimetrian tärkeimpiä toimintasektoreita.

1990-luvun vaikeasta lamasta huolimatta Envimetria kasvoi ja laajensi osaamistaan. Uusien työntekijöiden myötä palvelut laajenivat nopeasti kattamaan myös työhygienian, melun ja pohjavesien tutkimuksia. Vuosikymmenen lopulla alkoivat työt pilaantuneiden maiden ja lupa-asioiden parissa. Peräänantamattomalla sinnikkyydellä ja ahkeralla kouluttautumisella Envimetria loi pohjan vastuulliselle ja monipuoliselle yritystoiminnalle, joka on jatkunut menestyksekkäästi kohta jo kolme vuosikymmentä.

Vuodesta 1994 lähtien olemme toimineet Virkkalan vanhan kalkki- ja sementtitehtaan konttorirakennus Kalkkipetterin tiloissa. Yhtiön nimi muutettiin Envimetria Ky:ksi vuoden 1997 lopulla, ja yhtiömuodon muutoksen myötä meidät on tunnettu 20.5.1998 alkaen nimellä Envimetria Oy.

Uuden vuosituhannen puolella Envimetria on jatkanut tasaista kasvuaan ja vallannut maantieteellisestikin uutta alaa, kun perustimme kosteus- ja sisäilmamittauksiin keskittyvän toimipisteen Kuopioon syksyllä 2008. Nyt yrityksen palveluksessa on pitkälti toista kymmentä mittaus- ja ympäristöalan rautaista moniosaajaa, joiden vahvalla ammattitaidolla huolehdimme laaja-alaisen asiakaskuntamme moninaisista tarpeista. Aiomme tulevaisuudessakin panostaa asiakkaistamme huolehtimiseen, toimintamme korkean laadun ylläpitämiseen ja henkilöstömme ajantasaiseen osaamiseen, sekä vastata onnistuneesti alalla tapahtuvien muutosten tuomiin haasteisiin.