Työympäristömittaukset

Melu- ja akustiikkamittaukset

Elinympäristömme on täynnä erilaisia ääniä. Nykytiedon mukaan ääniympäristön laatu vaikuttaa oleellisesti viihtyvyyteen ja terveyteen.

Vesien tarkkailu

Vesien laadun- ja pinnantarkkailu kuuluvat usein teollisuuden ja maa-ainesten ottoalueiden viranomaisvelvoitteisiin.