Asumisterveys, Turvallisuus ja Kosteudenhallinta Infotilaisuus

Asumisterveys - Envimetria Sisäilma-asiantuntija

Asumisterveys, turvallisuus ja kosteudenhallintaan paneutuva infotilaisuus.

Paikka: Lohjan pääkirjasto, Järnefelt-Sali Pe 20.3.2015 klo 17:00.

 

Asumisterveys tilaisuuden ohjelma

Sisäilma-asiantuntija ja työhygieenikko Vesa Asikainen, Envimetria Oy, Lohja

– Sisäilmaympäristön mikrobiologisten ja kemiallisten altisteiden terveysvaikutukset ja

mittausmenetelmät

– Ilmanvaihdon vaikutus sisäilman laatuun

Laboratoriopäällikkö Satu Henriksson, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja

– Kosteusvaurion tai homekasvun toteaminen, materiaalin ja sisäilman mikrobinäytteet ja

mikrobitulosten tulkinta

Yrittäjä Jussi Törmänen, Pohjolan Kosteus- ja Kuntokartoitus tmi, Lohja

– Kuntokartoitukset, kosteusvauriot, kosteuden mittaaminen, vaurioiden laajuuden kartoitus

– Korjausten suunnittelu ja toteutus

 

Asumisterveys tilaisuuden tiedote

 

Sisäilma-asiantuntija ja työhygieenikko Vesa Asikainen, Envimetria Oy:sta puhuu infotilaisuudessa sisäilmaympäristön mikrobiologisten ja kemiallisten altisteiden terveysvaikutuksista ja mittausmenetelmistä. Ilmanvaihdon vaikutus sisäilman laatuun on myös Vesa Asikaisen illan toisena aiheena.

Sisäilma-asiantuntija Vesa Asikaisen tutkimus, Ilmanvaihdon vaikutukset sisäilman laatuun tiivistelmä ja tutkimustulokset.

 

Yleisilmanvaihto ja sen vaikutus paine-eroihin ja sisäilman laatuun

Ilmanvaihdon jaksottaisen käytön vaikutuksista rakennusten paine-eroihin ja sisäilman laatuun on keskusteltu viime aikoina runsaasti. Keskustelu on pohjautunut käytännön kokemuksiin ja aistinvaraisiin arvioihin: asiaa ei ole aiemmin tieteellisesti juurikaan tutkittu. Tekemässämme tutkimuksessa jaksoittaisen yleisilmanvaihdon vaikutusta rakennusten paine-eroihin ja ilman mikrobipitoisuuksiin selvitettiin seitsemässä kohteessa.

Tutkimuksella oli kolme osatavoitetta:

1) selvittää tutkimuskohteiden paine-erovaihteluja

2) tutkia epäpuhtauksien pitoisuuksia yleisilmanvaihdon ollessa käytössä, kokonaan poissa käytöstä tai alennetulla teholla

3) laatia tutkimustulosten perusteella ohjeistus jaksoittaisen yleisilmanvaihdon käytöstä.

Tutkimuskohteina olleet kiinteistöt olivat kaksi terveyskeskusta, kaksi koulua, yksi päiväkoti ja kaksi toimistorakennusta. Tutkimuskohteiden sisätilojen ja ulkoilman välisiä paine-eroja mitattiin jatkuvatoimisesti paine-eromittarilla ja -antureilla. Tutkimuksessa mitattiin paine-eroja myös rakennusten sisältä esimerkiksi sosiaalitilojen ja muiden tilojen väliltä. Sisäilmassa olevien epäpuhtauksien pitoisuuksia tutkittiin sekä yleisilmanvaihdon ollessa käytössä että pois käytöstä tai osateholla.

Ilmasta mitatut mikrobipitoisuudet kasvoivat yhtä lukuun ottamatta kaikissa tutkimuskohteissa, kun yleisilmanvaihto oli poissa käytöstä tai osateholla: tällöin epäpuhtauksien poistuminen tiloista vähentyy, eikä korvausilman laimentavaa vaikutusta ole. Rakennuksen kunto mikrobiologiselta kannalta tulee varmistaa, ennen kuin yleisilmanvaihdon jaksoittainen käyttö aloitetaan.

Tutkimuksessa todettiin, että yleisilmanvaihdon sammuttaminen käyttöajan ulkopuolella voi aiheuttaa rakennuksen alipaineistumista. Suositeltavaa on tehdä rakennuksen paine-erojen mittaaminen ulkovaipan yli, mikäli ilmanvaihto sammutetaan tai sitä käytetään osateholla. Paine-eromittaukset suositellaan tehtäväksi vähintään kaksi vuorokautta kestävinä jatkuvina mittauksina, jotka tulee tehdä rakennuksen jokaisesta kerroksesta. Mittausten jälkeen ilmanvaihtoa tulee säätää siten, että ettei rakennus alipaineistu käyttöjakson aikana tai sen ulkopuolella: rakennus ei saa olla myöskään pitkiä jaksoja ylipaineisena. Mittaustulosten tulkinnassa tulee huomioida paine-eroseurannan aikaiset tuuliolot.

Lue Tutkimus Yleisilmanvaihdon jaksottaisen käytön vaikutuksesta Paine-Eroihin ja Sisäilman Laatuun

Lain edellyttämät radonmittaukset Envimetria Oy:ltä

Envimetria Oy ja Suomen radonhallinta Oy ovat aloittaneet yhteistyön radonmittauksissa, joten saatte meiltä nyt myös työntekijöiden ja tilankäyttäjien radonaltistusmittaukset. Varmistamme teille turvallisen työympäristön ja toteutamme säteilylain 592/1991 edellyttämät radonaltistusmittaukset.Saatte kauttamme myös henkilökohtaiset keuhkosyövän riskinarviointiin tarvittavat mittaukset.

 

Annamme mielellämme lisätietoa radoniin liittyen.

Vesa Asikainen: 043 2111262, vesa.asikainen@envimetria.fi

Envimetria palveluesite

Envimetria Oy auttaa yrityksiä suojelemaan ympäristöään sekä huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan.
Teemme ympäristöön liittyviä mittauksia kuten päästömittauksia, pohjaveden laadun seurantaa, melumittauksia, pilaantuneen maaperän tutkimuksia, ilmanlaadun seurantaa, kosteuskartoituksia, työhygieniamittauksia sekä ympäristöhakemuksiin liittyviä selvityksiä.
Selaa tästä Envimetria e-julkaisua
Lataa Envimetria esite pdf tiedostona

Säästä päästömittauskuluissa 5-10 %. Tee vahtisopimus!

Suoritamme päästömittauksien lisäksi energiatuotannon tarpeisiin takuukokeita,
QAL2 sekä vertailu- ja kalibrointimittauksia.
Velvoitevahtimme huolehtii halutessasi mittausvelvoitteiden ajantasaisuudesta.
Lataa Päästömittaus tarjous